Privacyverklaring

Privacyverklaring

ActiveTickets respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. ActiveTickets zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

 

Algemene Voorwaarden
Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen zijn de algemene voorwaarden van ActiveTickets van toepassing, als gedeponeerd en ter inzage bij de Kamer van Koophandel (ActiveTickets, KvK Utrecht, Nr. 18062106). Een kopie van deze algemene voorwaarden wordt u, op verzoek, kosteloos toegestuurd.